Alt du bør vite om oppgjøret

Det viktigste når du selger eller kjøper en eiendom er at oppgjøret går som det skal, sier Christian Remlov Sunde i Sem & Johnsen Oppgjør.

Alt du bør vite om oppgjøret

Når en eiendom skifter hender, betyr det som regel at store pengesummer også gjør det. At oppgjøret går skikkelig for seg er like viktig for selger som for kjøper. Vi tok en prat med Christian Remlov Sunde, som er daglig leder i Sem & Johnsen Oppgjør, oppgjørsselskapet Propr samarbeider med.

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe. Start med å skrive inn gateadressen din, så er du i gang.

Søk heller på gårds- og bruksnummer

- Først og fremst – må man engasjere et oppgjørsselskap når man selger en eiendom?

- I de fleste tilfeller må man det. Dersom kjøper låner penger i en bank for å kjøpe eiendommen, krever banken at en profesjonell part håndterer oppgjøret. Kjøpers bank krever at det tinglyses pantesikkerhet for lånet. Ved bruk av et oppgjørsselskap kan pengene utbetales før denne er tinglyst, fordi oppgjørsselskapet innestår overfor banken at de vil oppnå denne sikkerheten med rett prioritet. Det gir trygghet både for banken, og for kjøper og selger. Da har du en mellommann som påser at eiendomstransaksjonen går riktig for seg, for alle parter. Altså at selger får pengene, og kjøper får det han betaler for, sier Sunde.

- Men hvis kjøper ikke trenger lån i banken, da?

- Jeg ville aldri risikere å sette over penger til segler uten å være sikker på at eiendommen faktisk overføres på meg. Det handler ikke bare om å få nøklene, men om at du får hjemmel til eiendommen, heftelser på eiendommen slettes, at borett blir avklart, og at eierskiftet registreres og så videre. For selgers del er det veldig viktig å ikke overgi nøkler før de har mottatt bekreftelse på at det er satt penger på oppgjørsselskapets klientkonto. Du skal ikke overlevere eiendommen før kjøper har gjort opp i henhold til signert kjøpekontrakt.

- Med heftelser menes eventuelle lån selger har tatt med sikkerhet i boligen?

- Ja, men det kan også være forkjøpsretter, kjøpekontrakter og andre avtaler som er tinglyst som heftelser på eiendommen. Det er også en del dokumenter fra Statens kartverk som skal oppdateres og her er det noen feller om man ikke fyller ut korrekt. Slik sett er det viktig med en profesjonell part som vet hvordan det gjøres på riktig måte.

Har du allerede en kjøper? Propr hjelper deg med oppgjøret. Les mer her

- Overordnet alt er det dette som er oppgjørsselskapets hovedoppgave: Å sørge for at kjøpekontrakten blir oppfylt. Der står det hvilken eiendom det er snakk om, og at den skal overføres fri for heftelser og til avtalt kjøpesum, sier Sunde.

- Hvordan fungerer det i praksis?

- Når boligen er solgt, og kjøper og selger har signert kjøpekontrakten, mottar vi kjøpekontrakten fra Propr. Vi kontakter da selger og sender en oppdragsavtale for signatur med BankID. Når oppdragsavtalen er signert av selger, starter vi prosessen med å få full oversikt over eiendommen. Vi sender ut en e-post til selger og til kjøper hvor vi beskriver prosessen videre, og legger ved alle nødvendige dokumenter som skal fylles ut og signeres. Her det viktig at partene leser våre instrukser nøye slik at vi unngår unødvendige problemer eller forsinkelser i prosessen.

- Det sendes også ut en avtale som regulerer gjennomføringen av oppgjøret for signering med BankID. Denne er å regne som et vedlegg til den kontrakten som partene allerede at signert hos Propr. Disse to kontraktene er det som totalt utgjør et eiendomssalg.

- Hva er egentlig et pantedokument m/urådighet?

- Et pantedokument m/urådighet sperrer eiendommen frem til overtagelse, slik at vi har kontroll på eiendommen og pengeheftelser som skal innfris i forbindelse med oppgjøret. Det forhindrer også at selger tar opp nye lån på eiendommen. Når eiendommen tinglyses på ny eier, slettes pantedokumentet.

- Hvor lang tid tar det å ordne alt rundt oppgjøret?

- Det tar cirka tre uker. Derfor ber vi om at overtakelse skjer tidligst tre uker etter kontraktsinngåelse, altså datoen kjøpekontrakten signeres. Når kjøper har overført kjøpesummen til oss, sender vi ut sms til begge parter om at pengene er mottatt, og at eiendommen er klar for overtakelse. Så får begge tilsendt en lenke til en elektronisk overtakelsesprotokoll de skal gå gjennom og signere på ved overtakelsen.

- Hva kreves av selger i oppgjørsprosessen?

- Vi sender e-poster med instrukser, og så er det viktig at selger følger instruksene og fyller ut skjemaene som skal fylles ut, og signerer det som skal signeres. Jo raskere det gjøres, jo raskere får vi ordnet med oppgjøret.

- Vi opplever Propr-selgerne generelt som veldig entusiastiske, de synes det er gøy når de har klart å selge boligen selv. Veldig mange uttrykker også ro når vi tar over prosessen. Da kan de slippe taket litt, og det skjønner jeg. For de aller fleste er boligen deres største investering. Da er det godt å vite at alt rundt oppgjøret går riktig for seg.

- På tampen vil jeg gjerne komme med et godt råd til alle boligselgere: Gi så mye informasjon om eiendommen som mulig i prospektet. Det er de færreste ting du vet om eiendommen du skal tenke at du ikke trenger å opplyse om. Alt er relevant.

Klar til å prøve selv?

Det er enkelt, trygt og billig. Prøvekjør tjenesten og lag en annonse for din eiendom på under to minutter, helt gratis. Start med å velge din boligtype: