Propr.no lager kjøpekontrakten og legger automatisk informasjon om boligen og salget. Dersom kjøper og selger har avtalt spesielle forhold som ikke fremkommer av standardkontrakten, legges disse inn under punktet «Diverse».

Neste spørsmål
Hvordan er kontrakten?