Propr.no har utarbeidet en standard kjøpekontrakt. Datainformasjon om boligen, selve transaksjonen inkludert eventuelle forbehold, og data om kjøper og selger flettes inn i kontrakten etter at budet er akseptert og budrunden er avsluttet. Dersom kjøper og selger har avtalt spesielle forhold som ikke fremkommer av standardkontrakten, legges disse inn under punktet «Diverse».

Neste spørsmål
Hvordan er kontrakten?