Skjøtet er dokumentet som brukes for å overføre en eiendom fra selger til ny eier.

Dette er noe som oppgjørsselskapet tar seg av for deg, noe som betyr at du ikke trenger å foreta deg noe i forhold til det: dette går av seg selv på en sikker og trygg måte.

Oppgjørsselskapet sender inn skjøtet etter at kjøpesummen er innbetalt til oppgjørsselskapets klientkonto og overtagelsen er gjennomført.

Les mer: Hva er overtagelsesprotokoll?

Når skjøtet er tinglyst hos Statens Kartverk vil kjøper bli registrert som eier/hjemmelshaver av eiendommen i grunnboken.

Du kan lese mer om skjøtet på Kartverkets nettsider.