Skjøtet er dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til ny eier. Kjøper får tilsendt skjøtet elektronisk sammen med oppgjørsoppstillingen, normalt cirka 14 dager etter overtagelse. Du kan lese mer om skjøte på Kartverkets nettsider.