I overtagelsesprotokollen bekrefter selger og kjøper at de har gått gjennom boligen, og at alt ser ok ut. Om kjøper for eksempel ikke er fornøyd med vaskingen, kan man bli enige om en kompensasjon – enten i form av penger eller at man får en ny sjanse til å vaske ut.

Velger du Norsk Eiendomsoppgjør AS benyttes en elektronisk overtagelsesprotokoll. Lenke til protokollen sendes via SMS til kjøper og selger før overtakelsen. Overtagelsesprotokollen kan signeres elektronisk, og selger og kjøper fyller den ut sammen på overtagelsesmøtet.