Verditakst, takst eller takstrapport er tre betegnelser på det samme: En enkel verdivurdering av eiendommen som skal selges, gjennomført av en takstmann eller -kvinne.

Dette er den vanligste – og enkleste – dokumentasjonen som brukes ved salg. Den enkleste fordi den kun tar for seg hvordan eiendommen fremstår på overflaten, og sier lite om byggmessig og teknisk stand. For å sikre både selgers og kjøpers trygghet, anbefaler vi alltid at man bestiller en tilstandsrapport, som er en mer beskrivende og grundigere gjennomgang av eiendommen.