En tilstandsrapport er en utvidet takstrapport som grundigere dokumenterer eiendommens tilstand – ikke bare overflaten.

Tilstandsrapporten er basert på Norsk Standards regelverk for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en tilstandsrapport legges det spesielt vekt på de byggetekniske forholdene som er relevante ved eierskifte.

Tilstandsrapporten gir også en vurdering av viktige rom som våtrom, kjøkken og kjeller, samt en forenklet lovlighetsvurdering, forenklet vurdering av el-anlegg og en forenklet vurdering av det branntekniske. Det letes etter fukt med måleapparat, og man vil også borre (om det er nødvendig) for å få målt fukt i treverket. Sluk og helling i gulv på våtrom sjekkes, i tillegg til vannskader bak fliser og annet som ikke er synlig for det blotte øyet.

Når du selger med Propr.no, kan du bestille enten takst eller tilstandsrapport. For å sikre både selgers og kjøpers trygghet, anbefaler vi alltid at man bestiller en tilstandsrapport.