En tilstandsrapport er en utvidet takstrapport som gir en mer omfattende vurdering av eiendommens tilstand, ikke bare overflaten.

Hva innebærer en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kartlegger tilstanden på boligen basert på synlige forhold. Rapporten gir en grundig beskrivelse av boligens tilstand, samt behovet for oppgraderinger, vedlikehold og utbedringer.

Krav til tilstandsrapporten

En forskrift i avhendingsloven fastsetter tydelige minimumskrav til tilstandsrapporten. Disse kravene må oppfylles for at rapporten skal være godkjent og kunne brukes som en del av salgsdokumentene. Forskriften gir også klare instruksjoner om hva takstmannen skal vurdere og hvordan ulike undersøkelser skal gjennomføres.

Forståelig informasjon i tilstandsrapporten

Forskriften påpeker at opplysningene i tilstandsrapporten skal presenteres på en forbrukervennlig måte. En viktig tilnærming for å sikre forståelighet for lesere uten byggteknisk kompetanse er at takstingeniøren skal forklare konsekvensene av eventuelle avvik. I tillegg er takstmann pålagt å gi et kostnadsestimat for elementer som vurderes til tilstandsgrad 3.

Betydningen for kjøpere

Rapporten gir en realistisk vurdering av utbedringskostnadene for elementer som er vurdert til tilstandsgrad 3. Dette hjelper kjøperen med å gjøre en informert vurdering av om de er villige og i stand til å betale for nødvendige utbedringer. Utbedringskostnadene for en tilstandsgrad 3 kan variere fra 0,- kroner til over 300.000,-, noe som gjør rapporten svært nyttig for kjøperens vurdering.

Finn en kvalifisert takstmann

Prisen på en tilstandsrapport varierer avhengig av eiendommens type og beliggenhet.

Når du selger boligen din gjennom Propr, kan du velge en pakke der vi sørger for at en erfaren og kvalifisert takstmann tar kontakt med deg. Alle takstmennene vi bruker er seriøse, erfarne og kompetente fagpersoner. Du står imidlertid fritt til å velge din egen takstmann, og det er anbefalt å oppsøke flere for å ha et sammenligningsgrunnlag.