En tilstandsrapport er en utvidet takstrapport som grundigere dokumenterer eiendommens tilstand – ikke bare overflaten.

En tilstandsrapport skal kartlegge tilstanden på boligen ut fra synlige forhold. Rapporten er et godt dokument for å gi et bilde av boligens tilstand, samt behov for oppgraderinger, vedlikehold og utbedringer.

En forskrift til avhendingsloven definerer tydelige minimumskrav til tilstandsrapporten. Disse må innfris for at rapporten er godkjent og kan brukes som en del av salgsdokumentene. Forskriften gir også tydelige instrukser for hva takstmannen skal vurdere og hvordan noen av undersøkelsene skal gjennomføres.

Forskriften presiserer også at opplysningene i tilstandsrapporten skal gis på en forbrukervennlig måte. Et grep for å sikre en ordlyd som er forståelig for vanlige lesere uten byggteknisk kompetanse, er at takstingeniøren skal forklare hva som er konsekvensen av eventuelle avvik. I tillegg er takstingeniøren pålagt å gi et kostnadsestimat for elementer som vurderes til tilstandsgrad 3.

Dette er et nyttig verktøy for kjøper da utbedringskostnaden for en TG3 kan variere fra 0,- kroner til over 300.000,- i rapporten. Har ikke kjøper byggteknisk bakgrunn, kan det være vanskelig å forstå omfanget av det som står i rapporten. Med en grundig tilstandsrapport får kjøper et godt verktøy for å gjøre en reell vurdering av om de kan og vil betale en slik sum for den aktuelle utbedringen.

Prisen varierer ut fra hva slags objekt man har, og hvor i landet man bor.

Når du skal selge boligen din gjennom Propr, kan du velge en pakke der vi sørger for at en kvalifisert og erfaren takstmann tar kontakt med deg. Alle takstmenn vi bruker er seriøse, erfarne og kompetente fagpersoner. Samtidig er det viktig å påpeke at du står helt fritt til å velge hvilken takstmann du vil bruke, og du må gjerne oppsøke flere for å ha et sammenligningsgrunnlag.