Dato for overtagelse avtales i budrunden. Vi anbefaler å sette dato for overtakelse minst 3 uker fra budaksept, da oppgjørsselskapet trenger litt tid for å for å gjennomføre sin prosess.

Overtakelse kan først skje når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør i henhold til kjøpekontrakten til klientkontoen som håndteres av oppgjørsselskapet. Velger du Norsk Eiendomsoppgjør AS benyttes en elektronisk overtagelsesprotokoll. Lenke til protokollen sendes via SMS til kjøper og selger før overtakelsen. Overtagelsesprotokollen kan signeres elektronisk, og selger og kjøper fyller den ut sammen på overtagelsesmøtet.