Dato for overtagelse, og eventuelt andre forbehold, blir avklart i budrunden. Propr.no anbefaler å sette dato for overtakelse minst tre uker fra budaksept, da oppgjørsselskapet trenger noe tid for å for å gjennomføre oppgjørsprosessen.

Overtakelsen skjer etter at oppgjørsselskapet har fått alle formaliteter på plass. Å endre overtagelsesdato etter at kontrakten er signert kan ordnes relativt raskt.

Selger og kjøper må da bli enige om ny overtagelsesdato, og kontakte Propr.nos kundeservice slik at ny kontrakt kan lages. Begge parter må deretter signere den nye kjøpekontrakten med BankID.