Når du selger med Propr.no, kan du velge om du ønsker å bestille takst eller tilstandsrapport.

Vi anbefaler alltid at man bestiller en tilstandsrapport, som er en mer beskrivende og grundigere gjennomgang av eiendommen. Dette for å sikre både selgers og kjøpers trygghet.