Prisantydning er den prisen du oppgir for eiendommen din når den legges ut for salg - den som vises i boligannonsen. Som selger har du frihet til å velge prisen du ønsker, men det er viktig å ha en god forståelse av markedet og boligens verdi.

Prisantydning er en veiledende pris som angir boligens forventede verdi ved salg. Selgeren setter prisantydningen basert på egne vurderinger, men det kan være nyttig å ha en takst eller verdivurdering som et godt utgangspunkt. En takst gir objektiv informasjon om boligens verdi og kan hjelpe selgeren med å sette en realistisk prisantydning i tråd med markedet.