Du kan når som helst oppdatere annonsen på FINN.no. Merk deg at det å gjøre endringer i boligannonsen ikke vil påvirke plasseringen på FINN.no.

Se også kan jeg publisere FINN-annonsen på nytt?.