Hvor mye det koster å selge selv, varierer ut i fra hvordan type eiendom du skal selge, og hvilke tjenester du ønsker å bestille. Du kan beregne pris her. Noen kostnader kan komme i tillegg:

 • Dersom du velger å tegne boligselgerforsikring, betaler du forsikringsselskapet for dette. Her er det litt ulike priser ut i fra hvilken type eiendom du selger.
 • Dersom du velger å bestille foto eller oppgjør på egenhånd, kan disse prisene være annerledes enn prisene som står oppført i prislisten vår.
 • Betaling av tilstandsrapport. På grunn av ny avhendingslov 1. januar 2021 vil pris på tilstandsrapport variere veldig. Dette kan vi derfor ikke inkludere i pakkene våre. Du kan lese mer om denne endringen her.
 • Om du selger en andel i et borettslag eller sameie kan det kreves inn eierskiftegebyr, eller gebyr for avklaring av forkjøpsrett. Dette kan forretningsfører eller kasserer informere om.
 • Enkelte steder med store avstander kan fotograf bli dyrere enn oppgitt. Dette vil du i så fall bli informert om før oppdraget blir utført, og du kan selvfølgelig avbestille tjenesten om du ønsker det.
 • Urådighetserklæring som koster kr. 500,-
 • Elektronisk signering i oppgjørsfasen som koster 695,-
 • Salg av dødsbo 2 500,-
 • Saksbehandling ved søknad om D-nummer for utenlandsk kjøper 2 500,-
 • Sletting av utleggspant (pr pant) 1 950,-
 • Transporterklæring ved mellomfinansiering m/pant i oppgjør 500,
 • Innhenting av samtykke fra bortfester 500,-

Merk: forsikringsselskapet krever at det foreligger tilstandsrapport for alle typer eiendom unntatt tomt. Uten tilstandsrapport kan du ikke bestille forsikring.

Dersom det mot formodning skulle ta mer enn 12 måneder å få solgt boligen din, må du oppdatere tilstandsrapporten for at forsikringen skal være gyldig. Denne kostnaden dekkes ikke av oss.