Som selger står du fritt til å sette den prisen du selv ønsker, men taksten bør gi et godt utgangspunkt. Til syvende og sist er det budrunden bestemmer den endelige prisen.