Prisen eller verdien på en eiendom påvirkes av flere faktorer: Eiendommen, eiendommens tilstand og etterspørselen/markedet – altså hva en kjøper er villig til å gi for boligen, hytta eller tomten du selger i det tidsrommet du selger den.

Les mer: Propr.nos verdivurdering

Som selger står du fritt til å sette den prisen du selv ønsker, men taksten bør gi et godt utgangspunkt. Til syvende og sist er det budrunden bestemmer den endelige prisen.