Dette varierer fra bank til bank, og kan ta alt fra tre uker til seks måneder. Oppgjørsselskapet følger opp, og purrer om banken ikke sletter sin pant.