Normalt sett anses gevinst ved salg av eiendom som alminnelig inntekt, og er skattepliktig. Samtidig er det flere faktorer som spiller inn, og gevinst ved salg av bolig og fritidseiendom kan få skattefritak, avhengig av eiertid og botid/brukstid.

Les mer om gevinst og skatt eller besøk Skatteetatens hjemmesider.