Propr.no har utarbeidet en standard kjøpekontrakt. Informasjon om boligen, selve transaksjonen inkludert eventuelle forbehold, og informasjon om kjøper og selger flettes inn i kontrakten etter at budet er akseptert og budrunden er avsluttet. Dersom kjøper og selger har avtalt spesielle forhold som ikke fremkommer av standardkontrakten, legges disse inn under punktet «Diverse». Kontrakten sendes til selger og kjøper etter budrunden, og signeres med BankID. Et kontraktsmøte er derfor ikke nødvendig.

Vi oppfordrer begge parter til å lese kontrakten nøye. Kontraktssigneringen bør gjøres så raskt som mulig etter at budrunden er avsluttet for å unngå forsinkelser.