Verditakst, takst eller takstrapport gjennomføres av en takstmann eller -kvinne, og er en enkel verdivurdering av eiendommen som skal selges.

Dette er den vanligste – og enkleste – dokumentasjonen som brukes ved salg. Den enkleste fordi den kun tar for seg hvordan eiendommen fremstår på overflaten, og sier lite om byggmessig og teknisk stand.

For å sikre både selgers og kjøpers trygghet, anbefaler vi alltid at man bestiller en tilstandsrapport, som er en mer beskrivende og grundigere gjennomgang av eiendommen.