Det er normalt at selger gjør opp for inneværende måned eller kvartal. Alternativt kan partene gjøre opp seg imellom på overtagelsen.