Det er normalt at selger gjør opp for inneværende måned eller kvartal. Alternativt kan partene gjøre opp seg imellom på overtagelsen.

Neste spørsmål
Hva er takst?