Du kan si det er to ulike måter å vurdere og beskrive en eiendom på, hvor takstrapport er den enkleste, og tilstandsrapport den mest omfattende.

Vi anbefaler alle som selger bolig å investere i en tilstandsrapport, da dette er tryggest både for selger og kjøper. En takstrapport tar kun for seg overflaten og det som er synlig for det blotte øyet, mens tilstandsrapporten går grundigere til verks.