Å selge selv er like trygt som å bruke en eiendomsmegler. Uansett hvordan du velger å gjøre det, er det noen forholdsregler du bør ta, og det hjelper Propr.no deg med:

Uansett om du selger selv eller bruker en eiendomsmegler, er det du som selger som er 100% ansvarlig for at nødvending og korrekt dokumentasjon og informasjon foreligger og er overlevert kjøper før kontrakten signeres. Propr.no henter inn all nødvending dokumentasjon til boligannonsen din automatisk. I tillegg vil en erfaren takstmann skrive en takstrapport som tar for seg eiendommens bygningsmessige og tekniske stand. Du har også mulighet til å bestille en tilstandsrapport, som er en utvidet takstrapport. Dette anbefaler vi alltid, da det er tryggere for begge parter.

Det er også verdt å tenke på at det er du som kjenner eiendommen din best. Når du selger selv, kommuniserer du direkte med kjøper, istedenfor at du først gir informasjon til en eiendomsmegler, som så skal gi den samme informasjonen videre. En fjær kan bli.. og så videre.

Når du selger selv, kan du også bruke lengre tid enn det en eiendomsmegler ville gjort. De løper fra objekt til objekt, og har gjerne flere salg i løpet av en uke. Ved å bruke lengre tid mellom visninger og budrunde, gir du interessentene tid til å lese grundig gjennom prospekt og takst-/tilstandsrapport. Du får også bedre tid til å svare på eventuelle spørsmål eller hente inn mer informasjon om du ikke kan svare på stående fot.

I tillegg anbefaler vi alle som selger og kjøper om å tegne forsikring. For selger er det boligselgerforsikring som gjelder, mens det for kjøper er boligkjøperforsikring man bør ha. Begge deler må kjøpes og signeres før kontraktsignering.

Du er med andre ord like godt – om ikke bedre – dekket gjennom Propr.no som du er gjennom en eiendomsmegler.

Om du fortsatt er usikker, anbefaler vi denne artikkelen fra Forbrukerrådet: Selge bolig selv – ingen risikosport.