Om du ikke har gateadresse kan du søke opp din eiendom ved hjelp av matrikkelnummeret. Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer. Du finner denne informasjonen i grunnboken.

Jeg vil søke på gateadresse