Megler oppnår ikke bedre pris - her er beviset

Studie viser at de som selger selv faktisk får mer for boligen enn de som bruker megler.

Megler oppnår ikke bedre pris - her er beviset

Å selge bolig er en stor økonomisk begivenhet for de aller fleste. Enhver boligselger ønsker å sitte igjen med størst mulig fortjeneste.

To økonomiprofessorer tilknyttet den prestisjefylte Handelshøyskolen i Göteborg, publiserte i fjor en rapport* som viste at boligselgere som solgte boligen selv, gjennom en «flat-fee broker», i gjennomsnitt fikk 2,7 prosent mer for boligen og også fikk solgt raskere enn dem som solgte gjennom en tradisjonell megler. Med «flat-fee broker» menes boligsalgstjenester som Propr.no, som tar fastpris, ikke provisjon, og der selger selv må stå for visningen.

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe. Start med å skrive inn gateadressen din, så er du i gang.

Søk heller på gårds- og bruksnummer

Rapporten baserer seg på boligsalg i Nederland, der tjenester som gjør det mulig å selge boligen selv ble lansert i 2005. I Nederland selges boliger også hovedsakelig via én nettside, Funda.nl, som tilsvarer vår Finn.no.

Økonomiprofessorene skriver at «flat-fee brokers», altså boligsalgstjenester som Propr.no, der boligselger gjør jobben selv, er et lavkost-alternativ til tradisjonelle meglere. Videre skriver de at deres studie viser sterkt statistisk bevis på at resultatet ved bruk av boligsalgstjenester til fastpris er bedre: boligselgere oppnår høyere salgspris, med lavere salgstid.

Foreløpig er det ikke gjort noen tilsvarende studier for Norge eller våre nærmeste naboland, men det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Det er altså ikke hold i meglerbransjens påstand om at en megler oppnår bedre pris for boligen ved et boligsalg.

Les forøvrig mer om temaet i dette innlegget fra Propr-sjef Kjetil Eriksson: Hva gir best pris? Å bruke megler eller selge selv?

* «Real-Estate Agent Commission Structure and Sales Performance» (Pieter Gautier, Arjen Siegmann, and Aico van Vuuren), februar 2017. Se studien her.

Illustrasjonsfoto: Freeimages/Roland Maier

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe som helst.

Nysgjerrig på å selge selv?