Fikk 600 000 kr over takst - uten å bruke megler

André Berka angrer ikke på at han solgte selv da leiligheten på Bislett i Oslo skulle ut på markedet.

Fikk 600 000 kr over takst - uten å bruke megler

- Gratulerer med flott salg! Har du erfaring med å selge bolig fra tidligere?

– Jeg har ingen erfaring fra tidligere boligsalg overhodet, men tror absolutt at boligsalg uten megler blir mer vanlig i fremtiden.

- Hva fikk deg til å velge å selge selv, og hvorfor valgte du Propr?

– Jeg har lenge vurdert å selge boligen min selv uten bruk av megler, men var usikker på hvordan potensielle kjøpere ville reagere. Å selge bolig uten bruk av megler er svært kostnadsbesparende, du får muligheten til å følge hele prosessen, lære noe nytt og samtidig sørge for at kvalitetene ved din bolig blir belyst på en best mulig måte. Kjøperne fikk muligheten til å stille meg konkrete spørsmål om boligen, sameiet og naboer, noe megler ikke ville hatt kunnskap om.

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe. Start med å skrive inn gateadressen din, så er du i gang.

Søk heller på gårds- og bruksnummer

– Jeg tittet på andre tjenester hvor man kunne selge bolig selv, men ble usikker på hvordan verktøyene deres fungerte. Det fine med Propr var at man kunne gjøre seg kjent med produktet før man forpliktet seg til å benytte tjenesten. Jeg valgte å opprette en konto og prøve meg frem for å se hvordan produktet fungerte. Jeg så raskt at det var enkelt med mange gode tips underveis, samtidig som Propr var tilgjengelige på chat, noe jeg syntes var veldig betryggende.

- Hvordan opplevde du at potensielle kjøpere reagerte på at du solgte uten megler?

– Flere av interessentene syntes dette var en god løsning, og enkelte sa at de foretrakk dette fremfor bruk av megler. Jeg oppfordret også interessentene til å stille spørsmål om Propr på visningen, for at det ikke skulle virke risikofylt.

- Hvorfor valgte du i så fall å ikke gå for en eiendomsmegler? Hentet du inn tilbud fra eiendomsmeglere før du valgte å selge selv?

– Jeg tok kontakt med megler for å se om jeg kunne bli overbevist om at en megler kunne gjøre noe for å oppnå enn bedre pris, eventuelt belyse enkelte forhold ved et boligsalg som jeg ikke hadde tenkt på, og av den grunn burde avstå fra å gjennomføre prosessen på egenhånd. Jeg ble da ikke overbevist om å gi fra meg oppgaven, og syntes samtidig pristilbudet var litt i det meste laget for produktet jeg ble tilbudt.

- Hvordan var det å selge selv? Var det enklere eller vanskeligere enn du tenkte på forhånd?

– Jeg er positivt overrasket over hvor enkelt det var å selge bolig på egenhånd. Det å selge bolig er en tidkrevende prosess uavhengig av om du selger bolig med eller uten megler. Leiligheten må vaskes og ryddes, du må være tilgjengelig for fotografering og takstmann, det må settes av tid til å lage prospekt – alternativt revidere meglerens prospekt, og visninger må avholdes. Hvis man avstår fra å selge boligen på egenhånd, så vil man gjerne sitte og vente på nærmeste kafé mens visningen gjennomføres. Du sparer altså ikke mye tid på denne biten ved å bruke megler. Innhenting av nødvendig dokumentasjon og oppgjør tar Propr og deres samarbeidspartner seg av, så dette blir tilsvarende som å bruke megler.

- Føltes det trygt? Fikk du den hjelpen du trengte underveis?

– Risikosidene ved boligkjøpet, slik jeg ser det, er å ha de nødvendige dokumentene på plass, hvilket vil si dokumenter fra kartverket og kommunen samt en vurdering av en fagkyndig (takst), og selve oppgjøret som innebærer både transaksjonen og selve tinglysningsprosessen. Propr gjør at du slipper å ta hånd om dette selv, som gjør det trygt å selge uten megler etter min oppfatning. Det var samtidig betryggende å ha Propr tilgjengelig hver eneste dag på chat, og mulighet for å ringe i ukedagene. Jeg benyttet meg av dette både før visningene og under budrunden for å forsikre meg om hvordan prosessen skulle gjennomføres.

- Hvor mange timer tror du at du brukte på hele prosessen?

– Jeg vil tro at jeg ikke har brukt mer enn 20 timer med å lage prospekt, style leiligheten, gjennomføre visninger, være tilstede ved fotografering og verdivurdering og fylle ut dokumenter.

- Hvor mye penger sparte du på å ikke bruke megler?

– Basert på det pristilbudet jeg fikk fra megler, så har jeg spart 50–60 000 kroner.

- Hvordan gikk salget, er du fornøyd med prisen du fikk? (over, under, på takst)

– Med en pris på mer enn 600 000 over takst, så må jeg si at jeg er veldig fornøyd med dette salget. Særlig tatt i betraktning prisene på tilsvarende leiligheter i sameiet mitt. Jeg kan ikke se for meg at en megler kunne ha oppnådd en bedre pris på mitt objekt.

- Hvordan gikk du frem da du skulle sette prisantydning?

– Jeg tok utgangspunkt i verdivurderingen fra takstmannen.

- Hvordan var det å holde visning og budrunde selv?

– Jeg synes det var en morsom oppgave å holde visningene på egenhånd. Flere av interessentene ga uttrykk for at dette var en god måte å selge bolig på, da man fikk muligheten til å stille meg som eier spørsmål om hvordan det hadde vært å bo i leiligheten.

– Det å avholde selve budrunden var en spennende og nervepirrende prosess som var enkel å gjennomføre. Propr sitt verktøy sendte automatisk ut meldinger ved nye bud, slik meglere nettopp gjør. Jeg valgte i tillegg å sende ut egne tekstmeldinger og ta noen telefoner underveis, men tror egentlig ikke det var helt nødvendig. Når interessentene mottar nye bud på SMS, så har det en effekt som gjør at budrunden gjerne tar av. Dette ble en noe hissig budrunde med en interesseliste med godt over 60 interessenter.

- Vil du vurdere å selge selv neste gang du skal selge bolig?

– Absolutt! Og jeg har allerede anbefalt dere til andre. Propr er en ny tjeneste nordmenn må bli kjent med, men når man ser hvor enkelt og kostnadsbesparende det er, så er jeg sikker på at langt flere velger å benytte slike tjenester i fremtiden.

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe som helst.

Nysgjerrig på å selge selv?