Du kan trygt kjøpe bolig av en som selger via Propr

Selges drømmeboligen din gjennom Propr og ikke en megler? Her ni grunner til hvorfor det ikke har betydning for deg som kjøper.

Du kan trygt kjøpe bolig av en som selger via Propr

Å kjøpe bolig er en stor begivenhet, og du vil naturligvis at alt skal gå riktig for seg. Ingen ønsker å havne i tvistesaker eller konflikter – ikke boligselger heller. Å selge selv er ganske likt det å bruke eiendomsmegler, og du som kjøper er like trygg om du tar de samme forhåndsreglene som du uansett bør gjøre når du kjøper eiendom.

Slik fungerer Propr

1. Samme loven må følges av alle som selger bolig

Avhendingsloven gjelder for alle som selger fast eiendom – uavhengig av om det brukes eiendomsmegler eller ikke. Det betyr at det er selgers ansvar at alle opplysningene om boligen hentes inn, er riktige og formidles til deg som kjøper før transaksjonen og overtagelsen finner sted.

Propr er utviklet av eiendomsmeglere, og tjenesten forholder seg til Avhendingsloven og har lagt til rette for at kjøpskontrakt, Finn-annonse og salgsoppgave ivaretar opplysningsplikten til selger. I tillegg sørger Propr for at nødvendig dokumentasjon innhentes og legges ved boligannonsen. Til slutt er det selgers ansvar at alle opplysninger forekommer og stemmer, men det er det også når man bruker eiendomsmegler.

2. Selger benytter seg av profesjonelle og uavhengige takstmenn

Som ved andre eiendomssalg på det åpne markedet har boliger solgt via Propr blitt vurdert av en takstmann. Takst eller tilstandsrapport som bestilles via Propr, blir utført av en selvstendig og uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Vedkommende er tilknyttet en av Norges tre takstorganisasjoner: Norges Takseringsforbund (NTF), Nito Takst og Byggmesternes Takseringsforbund (BMTF).

Som i alle eiendomssalg kan ikke taksten lvære eldre en seks måneder, og ved salg av dødsbo, bolig som ikke er bebodd av selger siste 12 måneder og oppgjørsoppdrag, må selger bestille boligsalgsrapport for å kunne tegne eierskifteforsikring – noe de aller fleste ønsker, og gjør.

3. På visning møter du den som kjenner boligen best

Ingen kjenner boligen bedre enn de som har bodd i den, og de som selger med Propr holder visningen(e) selv. Det betyr at du som interessent/kjøper har mulighet til å stille spørsmål direkte til selger, som sannsynligvis både kan svare deg raskere og mer korrekt enn det en eiendomsmegler kan.

En megler selger boliger på løpebånd – gjerne flere i uka – og kjenner boligen gjennom det som står i prospektet, i rapporten fra takstmann og samtaler med selger. All denne informasjonen har selger også tilgang til, men han/hun vet også hvordan nærmiljøet er, om naboene er hyggelige, hva som ble sagt på forrige styremøte, om det er vanskelig å finne parkering, når solen titter inn på balkongen, om det er lytt mellom vegger og gulv, hva som eventuelt er utbedret i boligen, hvem som har gjennomført arbeidene, hvor mye strømutgiftene pleier å ligge på osv.

Leser du deg godt opp før visning, tar en god gjennomgang av boligen og får avklart eventuelle spørsmål, bør du være godt dekket. Avtal også en privatvisning om du ønsker en grundigere gjennomgang, for eksempel sammen med en fagperson, eller noen du kjenner som har mer peiling enn deg. Det er alltid lurt, uansett hvem som selger boligen du ønsker å kjøpe.

4. Budrunden er oversiktlig og helt trygg

Den eneste forskjellen i budrunden, er at man ikke har en eiendomsmegler som mellomledd mellom selger og kjøper. Propr har en trygg og enkel digital løsning som er åpen for alle i sanntid. Alle bud legges inn skriftlig og med BankID, og som budgiver har du mulighet til å legge inn eventuelle forbehold (overtagelsesdato, medfølgende møbler o.l.) sammen med budet – akkurat som ellers. Som interessent og/eller budgiver følger du budrunden direkte, og du får også varsling på SMS når det kommer inn nye bud. Eventuelle forbehold, ønsket overtagelsesdato og navn på budgivere er anonymisert utad.

5. Trygg signering av kjøpskontrakt

Om du vinner budrunden, får både du og selger tilsendt en utfylt standard kjøpskontrakt som dere begge signerer med BankID. Kontrakten er balansert og ivaretar begge parter i eiendomshandelen. Informasjon om boligen og selve transaksjonen (inkludert eventuelle forbehold og data om kjøper og selger) settes inn i kontrakten etter at budet er akseptert og budrunden er avsluttet. Dersom dere har avtalt spesielle forhold som ikke fremkommer av standardkontrakten, oppgis dette under punktet «Diverse».

6. Oppgjøret gjøres av fagfolk

Oppgjøret er kanskje den mest kritiske fasen i en eiendomstransaksjon. Den sørger for at eiendommen blir skrevet over på deg uten heftelser. Dette gjøres av et profesjonelt oppgjørsselskap, og ikke av Propr. Etter at kjøpskontrakten er signert av begge parter, sendes den videre til selgers oppgjørsselskap.

7. Du kan kjøpe boligkjøperforsikring

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe seg eventuell boligkjøperforsikring, og dette er noe som anbefales for alle boligkjøp. Som kjøper kan du velge å inngå forsikringsavtale etter at budet er akseptert, men før kontrakten signeres.

8. Du har de samme rettighetene

Om du skulle oppdage vesentlige feil eller mangler etter overtagelse, har du de samme rettighetene som om boligen var solgt gjennom eiendomsmegler. Vilkåret i de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og mangler eller gitt uriktig informasjon, gjelder eierskifteforsikringen som regel ikke. Kjøperen får i de aller fleste tilfeller likevel den erstatningen han eller hun har krav på, fordi avhendingsloven gir kjøper rett til erstatning. Husk at du som kjøper er pliktig å gjøre deg kjent med boligen du kjøper før du inngår en kjøpsavtale. Les mer om hvordan du går frem ved eventuelle klagesaker, samt hvilke rettigheter du har, på Forbrukerrådets nettsider.

9. Forbrukerrådet er positive

Forbrukerrådet er utelukkende positive til det å selge bolig selv, og allerede i 2011 var de ute og sa at det å selge selv ikke er en risikosport. Det gjelder også for deg som kjøper. Her er et utvalg saker hvor Forbrukerrådet skriver om det å selge bolig selv. Les gjerne dette intervjuet med fagdirektør for bolig, Thomas Bartholdsen, der han utdyper Forbrukerrådets standpunkt på det å selge bolig selv.

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe. Start med å skrive inn gateadressen din, så er du i gang.

Søk heller på gårds- og bruksnummer

Nysgjerrig på å selge selv?

Du kan sjekke hvordan Propr fungerer uten å forplikte deg til noe som helst.

Nysgjerrig på å selge selv?