Kjøper får tilsendt skjøtet elektronisk sammen med oppgjørsoppstillingen, normalt cirka 14 dager etter overtagelse.