Oppgjøret blir fullført etter at skjøtet er tinglyst. Normalt vil du få pengene cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.