Oppgjørsselskapet håndterer pengetransaksjoner, dokumentbehandling og tinglysing.

Oppgjøret betales inn av kjøper og overtagelse finner sted når det er bekreftet av oppgjørsselskapet. Når protokoll fra overtagelse mottas sendes dokumenter til tinglysing. Så fort skjøte og kjøpers panterett er tinglyst overføres penger til deg.»

Hvor lang tid tar det før oppgjøret er utbetalt?

Før oppgjøret kan utbetales må skjøte og panteretten til kjøpers bank være tinglyst.

Hvor raskt det går er avhengig av tinglysningsmetode. Vi kan som regel tinglyse skjøte elektronisk og da blir det tinglyst på minuttet. Unntak er dødsbo, opphør av samboerskap med fritak for dokumentavgift, enkelte festetomter hvor bortfester må samtykke på skjøte og ikke kan gjøre det elektronisk. Der må vi sende papirskjøte i posten og det tar lenger tid med postgang etc.

Det er også avhengig av kjøpers bank om de kan sende pantedokumentet elektronisk eller om de må sendes i posten med originale signaturer.

Hovedregel:

Hvis alt kan tinglyses elektronisk tar vi oppgjør samme dag som vi mottar protokoll

Hvis vi må sende original dokumenter i posten tar det ca 7-10 dager.