Du får pengene inn på konto etter at oppgjøret er fullført. Dette skjer når oppgjørsselskapet sender skjøtet til Statens Kartverk for tinglysning. Etter tinglysning er kjøper registrert som eier av eiendommen.

I sammenheng med hvor lang tid det tar å fullføre oppgjøret vil du normalt sett få pengene cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.