Du må ikke ha prospekt på visningene dine. Alle har tilgang til prospektet i boligannonsen.

Vi sender deg ikke trykte prospekt, men du kan skrive ut noen prospekt på egenhånd om du vil. Hvis ikke har du alltid det digitale prospektet som ligger i boligannonsen din som du kan referere til.