Vi sender deg ikke ferdig trykte prospekt, men du kan skrive ut noen prospekt på egenhånd om du vil. Hvis ikke har du alltid det digitale prospektet som ligger i boligannonsen din.