Oppgjørsselskapet er pålagt å gjøre en vurdering av om prisen på eiendommen er satt for lavt eller for høyt, for å sikre at det ikke foregår hvitvasking.

Derfor ber systemet deg laste opp et dokument som sier noe om hvor mye eiendommen er verdt, i feltet “Takst”.

Dette kan være en takst, tilstandsrapport, meglers verdivurdering eller lignende. Dokumentet behøver ikke være nytt – det kan for eksempel være en to år gammel verdivurdering fra megler.


Om du ikke har et slikt dokument, holder det at du redegjør for prisen. Dette kan du gjøre ved for eksempel å sammenligne eiendommen med en naboeiendom som nylig er solgt, eller en tilsvarende eiendom i nabolaget som ligger ute på FINN.

Deretter laster du opp skrivet under "Takst". Merk at systemet bare godtar PDF-filer.