Nei, du må ikke bryte fastrenteavtalen du har med banken dersom du selger eller kjøper bolig.

Ta kontakt med banken din i god tid før overtakelsen angående flytting av lånet. Da kan banken bytte ut den gamle boligen og sette den nye boligen som sikkerhet.

Dersom du kjøper en bolig som er verdt langt mindre enn den gamle kan dette påvirke hvor vidt banken lar deg bytte sikkerhet. Derfor er det viktig at du tar kontakt med banken din tidlig.

Les mer om verdi: Propr.nos verdivurdering

Neste spørsmål
Hva er et skjøte?