Ligningsverdi/formuesverdi

Ligningsverdi er et skattebegrep og har først og fremst betydning for formuesskatten.

Ligningsverdi er den verdien som boligen eller hytta skal ha når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år. De fleste av oss har gjeld på boligen vi eier. Hvis gjelden er høyere enn beregnet formue, må man heller ikke betale formuesskatt.

Ligningsverdien på boligen din er forhåndsutfylt i selvangivelsen din basert på de boligopplysningene du har rapportert inn til Skatteetaten. Hvis ligningsverdien ikke er forhåndsutfylt, kan du opplyse om dette når du får selvangivelsen din.

Du bør alltid sjekke at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din i selvangivelsen er korrekte.

Alle boligeiere skal innrapportere opplysninger om:

  • Boligareal (P-rom eller BOA)
  • Byggeår
  • Boligtype

Disse opplysningene danner grunnlaget for formuesverdien.

Hvordan beregnes formuesverdien:

Verdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

Ut fra kvadratmeterprisen til SSB fastsetter Skatteetaten årlig kvadratmetersatser.

Primærbolig (den boligen du bor i)

For primærboliger utgjør formuesverdien 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Hvis du leier ut deler av primærboligen din og leieinntektene er skattefrie, vil hele boligen anses som en primærbolig og ligningsverdien skal fastsettes til 25% av anslått markedsverdi.

Verdien av tomten ligger inne i prisen på boligen, og det differensieres derfor ikke mellom ulike tomtestørrelser.

Sekundærbolig (bolig du ikke bor i)

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 80% (2016) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Fritidsbolig

Ved førstegangs verdsetting av fritidseiendom fastsettes formuen til maksimalt 30% av markedsverdi, eventuelt til 30% av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.

Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. I skattemeldingen for 2016 skal formuesverdien på fritidseiendom ikke oppjusteres. Den som har kjøpt fritidseiendom i løpet av året skal bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt. Eventuelt oppjustere med fastsatt prosentsats.

For mer informasjon se skatteetaten.no.