Oppgjørsselskapet innfrir all tinglyst pant, legalpant og heftelser i eiendommen som ikke skal overtas av kjøper. Typiske heftelser er selgers banklån, eventuell restanse på fellesutgifter og/eller kommunale avgifter. Pengeheftelser som ikke overtas av kjøper slettes for selgers regning.

Oppgjørsselskapet vil sørge for at skjøtet blir tinglyst når fullt oppgjør, samt omkostninger er innbetalt og protokoll fra overtagelsen er mottatt

Signering av nødvendige dokumenter bør gjøres så raskt som mulig for å unngå forsinkelser.

«Skjøtet er dokumentet som brukes for å overføre en eiendom fra selger til ny eier gjennom tinglysing.

«Kjøper får tilsendt bekreftelse på at skjøtet er tinglyst sammen med oppgjørsoppstillingen, normalt cirka 14 dager etter overtagelse.»