Bud sorteres etter tid, ikke etter pris. Det nyeste budet ligger øverst. Merk at budene kan ha forskjellig budfrist, avhengig av hva budgiver har oppgitt. Budfristene er absolutte, og bud kan ikke aksepteres etter at fristen er gått ut.