Håndtering av det økonomiske oppgjøret, altså overskjøting av eiendommen, utføres av et eget oppgjørsselskap og ikke Propr.no. Du får tilbud om å bruke vår samarbeidspartner Norsk eiendomsoppgjør AS til en fast og gunstig pris.

Norsk eiendomsoppgjør AS er underlagt konsesjon og eiendomsmeglingslovens regler i henhold til oppgjørsoppdraget. De har lang erfaring med å sikre kvaliteten rundt en så sentral og viktig del av transaksjonen. Du står fritt til å velge et annet oppgjørsselskap eller oppgjørsadvokat.

Valget tar du når du legger inn bestilling hos Propr.no, eller ved å kontakte kundestøtte via chat, telefon eller epost. Selve oppgjørsavtalen inngås direkte mellom deg som selger og oppgjørsselskapet.

Når kjøpekontrakt er signert vil oppgjørsselskapet oversende oppgjørskontrakt med blant annet informasjon om konto for innbetalinger, skjøte og eventuelt andre nødvendige dokumenter for signatur. Oppgjørsselskapet vil sørge for at skjøtet blir tinglyst når fullt oppgjør, samt omkostninger er innbetalt og overtagelsen har funnet sted.

Signering av nødvendige dokumenter bør gjøres så raskt som mulig for å unngå forsinkelser.

Propr oppfordrer kjøper og selger til å lese oppgjørskontrakten nøye.