Overtakelse kan først skje når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør i henhold til kjøpekontrakten til klientkontoen som håndtereres av oppgjørsselskapet. Velger du Sem & Johnsen Oppgjør AS benyttes en elektronisk overtakelsesprotokoll. Lenke til protokollen sendes via SMS til kjøper og selger før overtakelsen. Overtakelsesprotokollen kan signeres elektronisk, og du som selger og kjøperen fyller den ut sammen på overtakelsesmøtet.

Partene fyller ut overtagelseserklæring i fellesskap og leser av strømmen. Kjøper mottar alle nøkler og kan ta boligen i bruk.

Merk: Propr.no anbefaler å sette dato for overtakelse minst 3 uker fra budaksept, siden oppgjørsselskapet trenger tid for å for å gjennomføre sin prosess.