Som selger er du selv ansvarlig for å sette deg inn i bestemmelsene som gjelder for forkjøpsretten, og informere om disse i boligannonsen og salgsoppgaven. Det må komme frem i boligannonsen at det er forkjøpsrett på eiendommen.

Etter akseptert bud vil være en tidsfrist for å avklare forkjøpsretten, og det bør også stå i annonsen hvor lang tid det vil ta. Les nærmere om hvordan du går frem på forkjøpsrett og OBOS.