Noen borettslag har vedtekter som sier at nye eiere må godkjennes av styret. Etter budaksept, sender du en søknad til styret og ber om godkjenning av ny eier. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent. Du finner et ferdig utfylt brev om styregodkjennelse under punktet kontrakt i annonsen din.