Når dokumentasjon, takst, bilder og øvrig informasjon er på plass, er det enkelt å legge ut annonse på FINN.no.

Når systemet har all påkrevd informasjon, får du opp knapper for å opprette, vise og publisere FINN-annonse. Ved hjelp av knappene lager du først et utkast. Dette utkastet kan du vurdere på FINN.no, og når du er fornøyd med annonsen din, kan du publisere den på FINN.no med et klikk.

I det du publiserer annonsen, vil FINN begynne å vise den i søkeresultater, samt varsle FINN-brukere som har satt opp faste søk etter tilsvarende eiendommer. Merk at du fortsatt kan endre og oppdatere annonsen via verktøyet på Propr.no etter at FINN-annonsen er publisert.