Det er hverken lettere eller vanskeligere å selge bolig selv sammenlignet med å bruke megler. Det er markedet som avgjør hvor fort boligen din blir solgt. Det er lurt å følge med på hvor raskt lignende boliger blir solgt, og også hvilken pris de får. Det vil gi deg en indikasjon på hvor lett din bolig er å selge.