Et oppgjør er jobben som skal gjøres i forbindelse med overføringen av en eiendom fra selger til kjøper.

I den jobben ligger blant annet å innfri/slette av selgers lån og kommunisere med kjøpers bank om sikkerhet for deres lån, overføre eierskapet fra selger til kjøper og utbetale penger til selger.

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Les mer om Proprs oppgjørspakke!