Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges. Oppgjøret ferdigstilles etter at skjøtet er tinglyst. Normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.