Propr.no er integrert mot Kartverkets oversikt, så matrikkelen, gårdsnummer og bruksnummer hentes inn til boligannonsen og prospektet automatisk.