Hvilke dokumenter du trenger, varierer fra eiendom til eiendom.

Om du bestiller nødvendig dokumentasjon gjennom Propr.no, legger systemet inn riktig bestilling for deg, og sørger for at du får alt du trenger. Du kan også innhente nødvendig dokumentasjon selv, men vi anbefaler at du bestiller gjennom oss, slik at du er helt sikker på at alt blir riktig.

Om du velger å innhente dokumentasjonen selv, kan du bestille "Meglerpakken" fra infoland.no , som normalt sett inneholder det du trenger, vanligvis inkludert ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Er tomten festet, må du også bestille festekontrakt. Både prisen på og innholdet i meglerpakken varierer fra eiendom til eiendom.

Alternativt kan du kontakte Kartverket og kommunen direkte, og bestille dokumenter derfra. Dersom du selger en bolig som er del av et sameie eller borettslag, er det vanligvis også en del dokumentasjon fra forretningsfører som må med. Dette er noen ganger inkludert i "Meglerpakken" fra Infoland, andre ganger ikke. Om det ikke er inkludert, kan dette som oftest bestilles direkte fra din forretningsfører.

Det som typisk hentes inn fra kommunen er grunnkart, gjeldende arealplan med bestemmelser, godkjente bygningstegninger, ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse), informasjon om vann og avløp, kommunale avgifter, eiendomsskatt, evt. restanser og legalpant. Fra eventuell forretningsfører hentes typisk vedtekter, årsregnskap, årsberetning, husordensregler, årsmøtereferat, generalforsamlingsprotokoll og boligopplysninger (ofte kalt "meglerbrev").

Merk at vi i Propr.no ikke har mulighet til å sjekke om du har fått med deg alle dokumentene dersom du ikke bestiller gjennom oss.

Det er også viktig å være klar over at det kan ta noe tid før bestilte dokumenter er klare, enten du bestiller selv eller Propr.no gjør det for deg. Erfaringsmessig bruker enkelte kommuner opp til 12 arbeidsdager, men som regel går det raskere.

Propr.no henter automatisk grunnbokutskrift fra Kartverket for alle eiendommer.

Neste spørsmål
Hva er ligningsverdi?