Oppgjørsselskapet håndterer alle formaliteter forbundet med tinglysning og overtagelse, i tillegg til det økonomiske oppgjøret mellom selger og kjøper.

Propr.no samarbeider med Norsk eiendomsoppgjør AS, men du står fritt til å bestille oppgjøret hos noen andre om du ønsker det.

Merk deg at prisen da kan være annerledes enn det som står i vår prisliste.