Budgiverne må legge inn informasjon om hvordan kjøpet finansieres. Du som selger finner denne under «Vis mer informasjon om budgiver» i budet.

Budgiverne er juridisk bundet til bud de gir, uavhengig av oppgitt finaniseringsinformasjon.