Budgiverne må legge inn informasjon om hvordan kjøpet finansieres i budgivningssystemet; her må kjøper legge inn informasjon om hvilken bank vedkommende skal ha lån i og kontaktpersonen i banken. Du som selger finner denne under «Vis mer informasjon om budgiver» i budet.

Propr.no anbefaler selger å ringe banken for å bekrefte, men budgiverne er juridisk bundet til bud de gir - uavhengig av oppgitt finaniseringsinformasjon.