Det er en ærlig sak, og helt normalt.

Husk at selv om du ikke kan svaret på alt, har du mye mer kunnskap om boligen din og området rundt enn en megler ville hatt.

Noter deg spørsmålet og kontaktinformasjonen til personen som spør, og si at du skal finne svaret og følge opp i etterkant.