Dersom det er flere som eier boligen sammen, må alle eiere signere på alle dokumenter underveis i salgsprosessen. Det kan bli styrete i en budrunde, for det betyr at alle eiere må være tilgjengelige og akseptere bud. Når man er flere eiere av boligen, er det derfor vanlig at én person får fullmakt til å representere alle eiere. Dette gjøres ved at de andre signerer en salgsfullmakt som gir denne personen lov til å håndtere salget.

Personen som har fullmakt kan da akseptere et bud på vegne av alle eiere. Når kjøpekontrakten er satt opp, må alle eiere signere denne.