En egenerklæring er et skjema som boligselger fyller ut for å gi mest mulig detaljert informasjon om boligen. Egenerklæringen legges ved i salgsoppgaven, slik at potensielle kjøpere kan lese den. Egenerklæringen er et bindende juridisk dokument.