Boligselgerforsikring er en frivillig forsikring som ikke er inkludert i fastprisen. Du velger om du vil tegne boligselgerforsikring i egenerklæringen du fyller inn og signerer med BankID etter at taksten er lastet opp i annonsen.

Du som selger er ansvarlig for skjulte feil og mangler ved boligen i 5 år etter at boligen er solgt. Å kjøpe bolig er en stor investering, og det skjer at kjøpere krangler på ting det er utfordrende å bli enige om alvorlighetsgrad av.

Med boligselgerforsikring kan du henvise kjøperen direkte til et erfarent og kompetent forsikringsselskap. I tillegg til å sørge for utbetaling ved eventuelle erstatningskrav, behandler de alle klager fra kjøper og fører saker på selgers vegne i rettslige prosesser.

Dersom du velger å benytte Norsk eiendomsoppgjør AS, kan du tegne forsikring hos Protector Forsikring, under følgende vilkår:

Priser for boligselgerforsikring:

 • Enebolig, rekkehus u/seksjonsnummer, to- og flermannsbolig u/seksjonsnummer:
  9 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 12 000,–
  Maksimumspris kr 55 000
 • Rekkehus – m/seksjonsnummer, to/flermannsbolig – m/seksjonsnummer:
  4,6 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 5 200,–
  Maksimumspris kr 35 000,-
 • Selveierleilighet:
  4,6 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 5 200,–
  Maksimumspris kr 35 000,-
 • Andelsleilighet:
  2,9 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 2 300,–
  Maksimumspris kr 30 000,-
 • Tomt:
  9 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 12 000,–
  Maksimumspris kr 55 000
 • Hytte:
  9 promille m/tilstandsrapport
  Minimumspris kr 12 000,–
  Maksimumspris kr 55 000

Frittliggende seksjonert enebolig skal prises som enebolig. Rekkehus med eget gårdsnummer og bruksnummer prises også som enebolig.

Vi tar forbehold om at prisen kan endres.

Gå til Protector forsikrings hjemmeside.

Kjøpere er selv ansvarlig for å skaffe seg eventuell boligkjøperforsikring. Kjøper kan velge å inngå forsikringsavtale etter at budet er akseptert, men før kontrakten signeres.

Merk: forsikringsselskapet krever at det foreligger tilstandsrapport for alle typer eiendom. Uten tilstandsrapport kan du ikke bestille forsikring.