Boligselgerforsikring er en frivillig forsikring som ikke er inkludert i fastprisen. Du velger om du vil tegne boligselgerforsikring i egenerklæringen du fyller inn og signerer med BankID etter at taksten er lastet opp i annonsen.

Du som selger er ansvarlig for skjulte feil og mangler ved boligen i 5 år etter at boligen er solgt. Å kjøpe bolig er en stor investering, og det skjer at kjøpere krangler på ting det er utfordrende å bli enige om alvorlighetsgrad av.

Med boligselgerforsikring kan du henvise kjøperen direkte til et erfarent og kompetent forsikringsselskap. I tillegg til å sørge for utbetaling ved eventuelle erstatningskrav, behandler de alle klager fra kjøper og fører saker på selgers vegne i rettslige prosesser.

Dersom du velger å benytte Sem & Johnsen Oppgjør, kan du tegne forsikring hos Protector Forsikring, under følgende vilkår:

Vilkår for boligselgerforsikring:

  • Enebolig: 5,35 promille – Minimum kr 9 500,–
  • Rekkehus – u/seksjonsnummer: 5,35 promille – Minimum kr 9 500,–
  • Rekkehus – m/seksjonsnummer: 3,30 promille av salgssum. Minimum kr 5 000,–
  • To/Flermannsbolig – u/seksjonsnummer: 5,35 promille – Minimum kr 9 500,–
  • To/Flermannsbolig – m/seksjonsnummer: 3,30 promille av salgssum. Minimum kr 5 000,–
  • Selveierleilighet: 3,30 promille av salgssum. Minimum kr 5 000,–
  • Andel: 2,00 promille av salgssum. Minimum kr 3 000,–
  • Tomt: 4,25 promille av salgssum. Minimum kr 8 500,–
  • Hytte: 4,25 promille av salgssum. Minimum kr 8 500,–

Vi tar forbehold om prisendring.

Gå til Protector forsikrings hjemmeside.

Kjøpere er selv ansvarlig for å skaffe seg eventuell boligkjøperforsikring. Kjøper kan velge å inngå forsikringsavtale etter at budet er akseptert, men før kontrakten signeres.

Merk: forsikringsselskapet krever at det foreligger tilstandsrapport for alle typer eiendom untatt tomt. Uten tilstandsrapport kan du ikke bestille forsikring.