Som boligselger har du ansvar for at potensielle kjøpere har tilgang på mest mulig relevant informasjon om boligen du selger. En god boligselgerforsikring bør derfor stå høyt på prioriteringslisten din. Når du selger boligen din med Propr, tilbyr vi en god boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Er du ærlig om tilstanden på boligen din og tegner en slik forsikring, har du lite å bekymre deg for.

Hvorfor trenger jeg boligselgerforsikring?

Når du selger en bolig i Norge, har du ansvar for skjulte feil og mangler i fem år etter du har solgt boligen. Om det etter overtakelsen kommer krav fra den som har kjøpt boligen din, er det du som må håndtere det, også om du opplever kravet som urimelig. Ofte må du også gjøre noe med slike krav, og det kan fort bli kostbart.

Tegner du boligselgerforsikring, dekker forsikringsselskapet selgers ansvar i fem år etter boligsalget. ​​Pål Sætershagen, produktsjef Eiendom Ansvar Privat i Gjensidige, forklarer hva som ligger i dette:

– I en situasjon hvor kjøper klager inn en mangel på boligen etter overtakelse, er det én av tre ting de kan ha krav på. Det ene er et prisavslag på boligen, det andre er heving av kjøpet, og det tredje alternativet er at selger dekker utbedring eller erstatning av skaden eller mangelen. Vi i Gjensidige prøver alltid å løse saken før den kommer i retten, og kan blant annet sørge for at kjøper får de nye varmekablene på badet, dersom det er kravet.

​​Sætershagen presiserer at selv om det er boligselger som formelt sett er deres kunde, forholder Gjensidige seg mest mulig til boligkjøper.

– Det er tross alt kjøper som skal ha pengene eller erstatningen. Å være i dialog med en misfornøyd kjøper kan oppleves ubehagelig for selgeren, men med boligselgerforsikring fra Gjensidige tar vi oss av den dialogen, betrygger Sætershagen.

Kan jeg bli nektet boligselgerforsikring?

Noen boligselgere er kanskje redd for at man ikke får boligselgerforsikring dersom man oppgir store mangler på boligen.

– Ingen vil nekte deg forsikring på grunn av boligens tilstand, det er tvert imot slik at du stiller sterkere som selger jo ærligere du er om boligens tilstand, sier Sætershagen.

Han minner også om at de fleste boligkjøpere i dag velger bolig på grunn av beliggenhet. Er det noe som må utbedres i boligen, får kjøperen nå et kostnadsestimat fra takstmannen på alt som får tilstandsgrad 3. Da kan potensielle kjøpere selv vurdere om de er villige til å oppgradere badet, bytte ut gulvet eller hva annet som er oppgitt i tilstandsrapporten.

Det finnes imidlertid noen krav som må oppfylles for å få boligselgerforsikring. – Alle privatpersoner får kjøpe forsikring, med unntak av når boligen selges til selgers familie eller personer som har bodd i den aktuelle boligen, eller hvis du selger til eksisterende leietaker. Men dette er også de eneste unntakene.

Vær ærlig om boligens tilstand

– For å ha best mulig utbytte av boligselgerforsikringen, bør du være ærlig om boligens tilstand. Når du kjøper boligselgerforsikring, blir du bedt om å fylle ut en digital egenerklæring. Denne stiller spørsmålene på en enkel og pedagogisk måte. Mitt beste råd er å svare ærlig og oppriktig på disse spørsmålene. – Legg alle kortene på bordet, oppfordrer Sætershagen.

Som Propr-kunde har du tilgang til et godt egenerklæringsskjema som hjelper deg med å svare på alt du bør opplyse om, slik at kjøper får all den informasjonen han har krav på.

Er du ærlig når du besvarer spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, sørger for å få på plass en god tilstandsrapport fra en takstmann, og tegner boligselgerforsikring, vil du være trygg i bolighandelen.

Hvor mye koster en boligselgerforsikring?

Prisen på en boligselgerforsikring beregnes ut fra hvilken type bolig du selger, og er en promilleandel av salgssummen. Det betyr også at du som selger ikke trenger å bla opp denne summen direkte til forsikringsselskapet, fordi boligselgerforsikringen trekkes fra salgssummen før du får salgsoppgjøret inn på konto. Du kan se oversikt over prisene her.

– Dette en liten pris å betale for å sikre deg i de neste fem årene, påpeker Sætershagen.

Med Propr får du tilbud om å tegne boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Etter å ha fylt ut den digitale egenerklæringen og noen få klikk, kan du trygt lene deg tilbake og vente på at budrunden starter