Ja, en takstrapport må du ha for å selge. Dette er verdibrevet ditt overfor kjøper, og ikke minst din og kjøpers bank. Bankene vil som en regel ikke akseptere lånesøknader med mindre det foreligger en oppdatert takst (den kan ikke være mer enn seks måneder gammel). Takstrapporten er også en teknisk beskrivelse for kjøper som bekrefter eiendommens tekniske standard.

Verditakst, takst eller takstrapport er den vanligste – og enkleste – dokumentasjonen som brukes ved salg. Den enkleste fordi den kun tar for seg hvordan eiendommen fremstår på overflaten, og sier lite om byggmessig og teknisk stand. For å sikre både selgers og kjøpers trygghet, anbefaler vi alltid at man bestiller en tilstandsrapport, som er en mer beskrivende og grundigere gjennomgang av eiendommen.