Du må ta kontakt med banken din i god tid før overtakelsen slik at de får flyttet sin sikkerhet.

Neste spørsmål
Hva er et skjøte?